Vízie a ciele

V prvom rade chceme a túžime šíriť osvetu nielen o spine bifide ( rázštepe chrbtice), ale vôbec o akejkoľvek genetickej, či vývinovej vade. Chceme v našej spoločnosti viac hovoriť o handicapovaných deťoch, ako o menšine, ktorá má tiež právo na plnohodnotný život, aj keď často mimo normy, či štandardu. 

Chceme šíriť osvetu týmto spôsobom: 

– na stredných školách v rámci hodín náboženstva/ etiky ako o reálnej skutočnosti toho, že komukoľvek a kedykoľvek sa môže život v sekunde otočiť naruby a bude postavený čeliť etickým dilemám. 

– vo farnostiach v rámci prípravy pre snúbencov, resp. svedčiť, že aj napriek veľkému strachu sa môžu rodičia rozhodnúťn prijať dieťaťko s vývinovou vadou.  

– pomáhať ženám v rizikovom tehotenstve –  eliminovať krízu, nie dieťa. Poskytnúť podporu a sprevádzanie, spolu so sieťovaním iných organizácii podľa individuálnych potrieb partnerov, ktorý sa počas tehotenstva dozvedeli, že ich babätko je choré. 

Chceme budovať v spoločnosti princíp pomoci, prevencie, a obdarovania sa navzájom všetkým tým, ktorí budú ochotní v dôvere prijať našu pomoc, bez ohľadu na vierovyznanie.  

zdieľanie stránky

Máš záujem o tričko?

✔️ Vyplň tento formulár
✔️ Pošli dobrovoľný príspevok na transparentný účet: SK0909000000005178450183
Do poznámky napíš 3čko (Z príspevku bude uhradené poštovné 2,40 € a balné 0.40€ 😉👍)